Podrobnosti záznamu

Název
    Dosavadní výsledky programu výzkumu uhelného metanu v ČR
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Ďurica, Pavel Müller
Další názvy
    The results of the Investigation programme of coalbed methane in Czech Republic up to now
Autor
    Ďurica, Dušan
    Müller, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 10
Strany
    s. 5-11
Rok
    2003
Poznámky
    3 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geneze ložiska
    hornoslezská pánev
    kladensko-rakovnická pánev
    kontrola hydrogeologická
    kontrola litologická
    metan
    prognóza
    uhelná sloj
    zemní plyn
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    ČR
    Dosavadní
    Metanu
    Programu
    Uhelného
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (anglicky)
   The research into possible utilisation of gas (especially methane) sorption on coal beds (coal bed methane - CBM) represents a specific kind of geological works. Pilot works, inspired by promising results achieved in the USA (annual output over 20 billion m3), were accomplished in the Czech Republic in the nineties by four companies: EUROGAS Kladno, joint-stock company; OKD, DPB Paskov, joint-stock company; UNIGEO Ostrava, joint-stock company; and MCBM Ostrava, Ltd. These four companies explored the area in the Upper Silesian Basin, situated out of coal mine districts. After the termination of the major part of exploratory works, the Czech Geological Survey was assigned a task by the Czech Ministry of the Environment, titled 'Complex Appraisal of the CBM Programme'.
   The aims of this task were folowing: to compare and evaluate results acquired from the works of individual research organisations, to summarise and append geological, hydrogeological, and geochemical information, related to the problem of CBM and exploratory areas, to contribute to the understanding and reconstruct mechanisms of genesis, sorption and desorption of CBM,to evaluate technologies of drilling works and the complex of tests on boreholes, including the process of CBM hydraulic fracturing technologies, to stand for the choice of methodology of perspective evaluation in the exploratory areas and their sub-areas, to evaluate the perspectives of the possible takeover of CBM sources in the Upper Silesian Basin and other parts of the Czech Republic.
   This publication represents a brief abstract from the final report of the task, on which (in addition to the experts from the Czech Geological Survey and four aforementioned research organisations) the workers of Duke Engineering & Services, joint-stock company, also participated
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012