Podrobnosti záznamu

Název
    Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory
Další názvy
    Nutrients avalability in the forest soils in the Eagle Mountains (Landscape Protected Area)
Autor
    Hofmeister, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Problematika lesnické typologie VI
Poznámky
    Akce: 2004 ; Kostelec nad Černými Lesy
Výraz tezauru
    soil nutrients, smrk, vápnění, C/N
Klíčové slovo
    CHKO
    Dostupnost
    Hory
    Lesních
    Nejvyšších
    Orlické
    Poloh
    Půdách
    živin
Abstrakt (česky)
   V hřebenové části Orlických hor byly odebrány vzorky za účelem zjištění dostupnsoti živin. Obsah výměnného Ca a Mg byl neobyčejně vysoký na vápněných lokalitách, ale jen v organickém a svrchním minerálním horizontu do 10 cm. Poměr C/N byl na všech lokalitách nižší než 25, což indikuje riziko zrychlené mineralizace humusu a vyplavování NO3- z půdy po provedení vápnění.
Abstrakt (anglicky)
   Nutrients avalability in the forest soils in the Eagle Mountains (Landscape Protected Area)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014