Podrobnosti záznamu

Název
    Doupovské hory - refrakční profily 30.6.2008
Autor
    Brož, Milan
    Málek, Jiří
Konference
    OVA 09 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice (07.04.2009-09.04.2009 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
Strany
    S. 13-24
Poznámky
    Projekt: IAA300460602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Doupovské hory mts. - refraction profiles 30 june 2008
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    Doupov mts.
    refraction profiles
    volcanic structure
Klíčové slovo
    30.6.2008
    Doupovské
    Hory
    Profily
    Refrakční
Abstrakt (česky)
   Doupovský vulkanický komplex vytváří Doupovské hory v západní části Českého masívu. Detailní geologické a geofyzikální studie této oblasti dosud chybí. Tuto skutečnost zlepšuje seismologické měření provedené v červnu 2008.
Abstrakt (anglicky)
   The Doupov volcanic komplex forms the Doupovské hory mts. in the western part of the Bohemian Massif, Czech republic. For several reasons, detailed geological and geophysical studie sof this interesting region arre still lacking. The situation improves as seismic measurements were perfomed there in June 2008.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012