Podrobnosti záznamu

Název
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Radoň, Anna Langrová, Jaromír Ulrych a Roman Skála
Další názvy
    K-feldspar from basalt of the prominent mineralogical site at Kočka Hill near Žitenice, the České středohoří Mts.
Autor
    Langrová, Anna
    Radoň, Miroslav
    Skála, Roman
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 14-15
Strany
    s. 96-103
Rok
    2007
Poznámky
    3 obr., 1 diagr., 2 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    54
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    asociace minerální
    bazalt
    lokalita mineralogická
    mikroklin
    mřížkové parametry
    phillipsit
    sanidin
    složení chemické
    vulkanity Českého středohoří
    zeolity
    živce draselné
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    České středohoří (Česko)
    Žitenice (Litoměřice, Litoměřice)
Klíčové slovo
    čediče
    Českém
    Draselný
    Kočka
    Lokality
    Mineralogické
    Středohoří
    Vrchu
    Významné
    Žitenic
    živec
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012