Podrobnosti záznamu

Název
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
Údaj o odpovědnosti
    Josef Procházka
Další názvy
    Complex geological research on the test locality Melechov in the 2004-2006 period - second stage
Autor
    Procházka, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 210-212
Rok
    2007
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    504.05
    55(1)
    550.8
    621.039.7
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    databanka
    granitoidy
    hydrogeologie
    karotáž
    mapa geologická
    měření geofyzikální
    metodika
    moldanubický pluton
    odpad radioaktivní
    projekt
    puklinatost
    vrt
    výběr staveniště
    zásobník podzemní
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Českomoravská vrchovina-Melechov
Klíčové slovo
    23-12
    23-21
    2004-2006
    Brod
    Druhá
    Etapa
    Geologického
    Havlíčkův
    I.e
    Komplexního
    Ledeč
    Lokality
    Melechov
    Období
    Sázavou
    Světlá
    Testovací
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012