Podrobnosti záznamu

Název
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Procházka, Dobroslav Matějka
Další názvy
    Two populations of apatite in S-granites of the Melechov Massif
Autor
    Matějka, Dobroslav
    Procházka, Václav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 178-179
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    apatit
    geologie regionální
    granit
    granit typu S
    mapa geologická
    minerály akcesorické
    moldanubický pluton
    pluton
    složení chemické
Geografické jméno
    Českomoravská vrchovina-Melechov
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    23-12
    23-21
    Apatitu
    Brod
    Dolní
    Dvě
    Havlíčkův
    Kralovice
    Masivu
    Melechovského
    Populace
    S-granitech
Abstrakt (anglicky)
   In the Variscan granites of the Melechov Massif s.s. (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif), two populations of apatite, magnetic and non-magnetic were found. The majority of apatite in each sample is weakly magnetic (it was caught at l .4 A during separations). This population forms usually hypautomorphic 0.05-0.3 mm large grains, and the non-magnetic grains are irregular and smaller. Contents of Fe, Mn, Mg (by AAS), and Sr, Ba, Y and REE (by ICP-MS) in the apatite concentrates were obtained. The main source of magnetism is MnII; the Mn compound of apatite reaches 1.5 per cent, according to AAS which is in quite a good agreement with EMP analyses in thin sections. The magnetic population crystallized from magma earlier than biotite, and the non-magnetic one appeared probably during albitization. The magmatic apatite has i higher content of REE and its the main reservoir of P in the rocks.
   The REE content of apatite reflects the content in the whole rock, and it decreases from the less- to the more acid rocks. In the most acid rocks (the Stvořidla type), apatite has higher HREE compound; there is not enough zircon in these rocks and apatite , which sometimes contains exsolved xenotime, is the main reservoir of Y and HREE
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012