Podrobnosti záznamu

Název
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Double pre-Mesozoic volcanics of the Mongolian fluorite deposit Chulut Tsagan Del - an unusual case of material convergency
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 14-15
Strany
    s. 58-65
Rok
    2007
Poznámky
    7 diagr., 8 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    550.4
    552
    553.5/.8
Skupina konspektu
    550
    552
    553
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    geologie regionální
    horniny vulkanické
    kontrola geochemická
    kontrola litologická
    ložisko fluoritu
    perm
    petrogeneze
    proterozoikum
    složení acidní
Geografické jméno
    Čulut Cagan Del (Mongolsko)
    Mongolsko
Klíčové slovo
    Cagan
    Čulut
    Del
    Dvojí
    Fluoritového
    Konvergence
    Látkové
    Ložiska
    Mongolského
    Neobvyklý
    Předmesozoické
    Případ
    Vulkanity
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012