Podrobnosti záznamu

Název
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Two-mica granites of the Moldanubian batholith in the area between Humpolec and Jihlava
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 173-177
Rok
    2003
Poznámky
    5 diagr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    batolit
    chemismus hornin
    granit dvojslídný
    moldanubický pluton
    pluton
    prvky stopové
    tavení parciální
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Batolitu
    Dvojslídné
    Granity
    Humpolcem
    Jihlavou
    Moldanubického
    Oblasti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012