Podrobnosti záznamu

Název
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 10, -
Strany
    s. 79-82
Rok
    2003
Poznámky
    Projekt: GA205/00/0212, GA ČR
    Překlad názvu: Two-mica granites from the Ořechov area
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    Moldanubian Zone
    tourmaline
    two-mica granites
Klíčové slovo
    Dvojslídné
    Granity
    Okolí
    Ořechova
Abstrakt (česky)
   Dvojslídné granity z okolí Ořechova jsou součástí výskytů leukokratních turmalinických granitů ve východní části moldanubika. Granity tvoří malé pně podél zlomu směru SV-JZ. Významné spojení se zlomy se rovněž projevuje mikro-mylonitickou strukturou některých vzorků. Dvojslídné granity jsou výrazně frakcionované horniny s vyšším poměrem LREE/HREE a Rb/Sr.
Abstrakt (anglicky)
   The two-mica granites from the Ořechov area are part of occurences leucocratic tourmaline-bearing granites in the eastern part of the Moldanubian Zone. These granites form small stock along NE-SW fault. Their significant connection with tectonic structures is also expressed in micro-mylonitic texture of some granite samples.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012