Podrobnosti záznamu

Název
    Dvoukřídlí (Diptera)
Další názvy
    True flies (Diptera)
Autor
    Holinka, Jiří
    Ježek, Jan
    Omelková, Markéta
    Roháček, Jindřich
    Starý, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2008
Zdrojový dokument - monografie
    Louky Bílých Karpat
Poznámky
    Počet výtisků: 2000
Výraz tezauru
    Bílé Karpaty
    Diptera
Klíčové slovo
    Diptera
    Dvoukřídlí
Abstrakt (česky)
   CHKO Bílé Karpaty představuje výjimečně zajímavé území Západních Karpat pro vysokou biodiverzitu horských luk. Nehledě na zřejmou biogeografickou důležitost, fauna dipter je stále nedostatečně známa s výjimkou několika čeledí: Limoniidae, Psychodidae, Tabanidae, Stratiomyidae, Syrphidae a některých acalyptrátních a calyptrátních skupin. V knize jsou prezentovány mj. výsledky dlouholetého výzkumu biodiverzity jmenovaných vybraných skupin dvoukřídlých, krátké poznámky k jejich rozšíření, biologii a publikovaným prvonálezům. Je připojen seznam nejvýznamnějších koutulí (Psychodidae) odchycených na vybraných lokalitách a hodnocen stupeň ohroženosti. Na základě získaných výsledků je navržen vhodný management pro zemědělské hospodaření v dané oblasti. Výskyt vzácných, ohrožených a nových druhů pro vědu v rámci lokální fauny dipter potvrzuje vysokou hodnotu ochranářsky monitorovaného území: jedinečný a nenahraditelný přírodní kapitál.
Abstrakt (anglicky)
   The Bílé Karpaty Protected Landscape Area represents an exceptionally interesting region of the West Carpathians important for grassland and mountain biodiverzity. Despite its obvious biogeographical significance, the fauna of Diptera is still insufficiently known, with restriction to a few families: Limoniidae, Psychodidae, Tabanidae, Stratiomyidae, Syrphidae and several groups of Acalyptrata and Calyptrata. Some results of a long-term research of the biodiverzity of selected groups of true flies are here presented. A brief comments on distribution as well as biology and published new records from the study area are given. A list of the most important moth flies (Psychodidae) found at selected sites and the level of threat is summarized and a suitable management recomended. Large representations of rare, new and threatened species in the local fauna of Diptera confirm an exceptional natural merit of this area.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012