Podrobnosti záznamu

Název
    Dyke swarms of ultrapotassic melasyenite to melagranite porphyries from the Central Bohemian Plutonic Complex and the Šumava part of the Moldanubicum
Další názvy
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika