Podrobnosti záznamu

Název
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
Další názvy
    Dynamic interaction of sediments and water environment
Autor
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Geochémia 2001
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2001 ; 6. 12. 2001, Bratislava
Výraz tezauru
    interaction
    sediment
    water
Klíčové slovo
    Dynamická
    Interakce
    Prostředí
    Sedimentů
    Vodného
Abstrakt (česky)
   Na mineralizaci vodného prstředí má vliv především zrnitostní složení vzorku, zejména zastoupení jílové frakce a související doba zdržení. Mineralizace a doba zdržení má lesající tendenci podle snižujícího se podílu jílové frakce. Je patrná souvislost se snižujícím se povrchem sedimentu, který interaguje s vodným prostředím. Pokud by došlo k ustavení termodynamické rovnováhy, měly by být výsledné hodnoty koncentrací na velikosti povrchu nezávislé (měly by ovlivňovat pouze rychlost dosažení rovnováhy).
Abstrakt (anglicky)
   Mineralization and residence time decrease according to the content of clay minerals. It is evident relationship to the surface area of sediment. The species concetration in water environment are consequences of dynamic interaction with sediment and not a thermodynamic equilibrium.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012