Podrobnosti záznamu

Název
    Dynamics of microclimate in the crevice-type caves of the northern part of Outer Western Carpathians (on the examples)
Další názvy
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)