Podrobnosti záznamu

Název
    Dynamics of pedogenetic processes exampled in the Haraska River drainage area (SE Moravia)
Údaj o odpovědnosti
    Luděk Šefrna, Vít Vilímek
Další názvy
    Dynamika půdotvorných procesů na příkladu povodí Harasky (jv. Morava)
Autor
    Šefrna, Luděk
    Vilímek, Vít, 1959-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian geographical reports
Svazek/č.
    Vol. 11, no. 1
Strany
    p. 27-35
Rok
    2003
Poznámky
    3 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Klasifikační znak
    504.5
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    504
    55
Předmětová skupina
    černozem
    degradace
    eroze vodní
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    klasifikace
    koluvium
    kvartér Západních Karpat
    pedogeneze
    pohyb svahový
    povodí
    půda glejová
    studie environmentálních vlivů
    údolí
    zemědělství
Geografické jméno
    Borkovany (Břeclav, Hustopeče)
    ČR-Morava
    Šitbořice (Břeclav, Hustopeče)
Klíčové slovo
    Area
    Drainage
    Dynamics
    Exampled
    Haraska
    Moravia
    Pedogenetic
    Processes
    River
Abstrakt (anglicky)
   Water erosion, as one of the main degradation processes of agricultural land and agricultural soil, changes more and more the character of the soil cover. The studied area in SE Moravia, with predominant soils of Chernozem character from loose Tertiary and Quaternary sediments, is highly affected in this respect. Intensive water erosion causes differentiation of soil cover into two still more contrast groups of soil. The process depends on the dynamics of relief development, on the type of farming and on the historical development of land use. In convex parts of the drainage area and on watershed plains a retrograde development of soils takes place. Undeveloped soil subtypes and types develop, and accumulation subtypes of Colluvisols occur in the valley bottoms and subslope concave sections of slopes. The latest version of our soil classification, in accordance with the leading world soil taxonomies, has ranked Colluvisol with evolutionary young Fluvisol.
   Their mapping and specification of their characteristics are only at their beginnings. Colluvisol is predisposed by its position in the relief, and its thick profile cumulates both a huge volumes of fine-earth fraction and organic materials, and also of some important nutrients such as phosphorus. Mapping of these new soils could significantly update the system of soil evaluation in our country
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012