Podrobnosti záznamu

Název
    Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav)
Další názvy
    Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Říční krajina 4
Strany
    7
Poznámky
    Akce: 2006 ; Olomouc
Výraz tezauru
    palynology, Labe River, Quaternary, Holocene, paleomeanders, Central Bohemia, Czech Republic
Klíčové slovo
    Boleslav
    Boleslavi
    Development
    Dynamika
    Dynamism
    Floodplain
    Labe
    Labské
    Near
    Nivy
    River
    Stará
    Staré
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   Katastrofální povodně na moravských (1997) a českých řekách (v srpnu 2002) obrátily pozornost na studium problémů v aluviálních ekosystémech, které se vyvíjejí v nivách a zobrazují i vývoj říční sítě. Jsou zde uvedeny korelace organických sedimentů a radiokarbonového datování v nivě Labe. Jsou prezentovány geologické změny v nivách a jejich okolí po posledním glaciálu.
Abstrakt (anglicky)
   Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014