Podrobnosti záznamu

Název
    Dyscrasite and allargentum from the Háje vein bundle of the Příbram uranium deposit
Údaj o odpovědnosti
    František Knížek, Jiří Litochleb, Vladimír Šrein
Autor
    Knížek, František
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 6
Strany
    s. 321-328
Rok
    1990
Poznámky
    4 fot., 2 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    amalgamy
    geneze ložiska
    ložisko žilné
    radioaktivní suroviny
    rudy Ag
    suroviny radioaktivní
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Háje
Klíčové slovo
    Allargentum
    Bundle
    Deposit
    Dyscrasite
    Háje
    Příbram
    Uranium
    Vein
Abstrakt (česky)
   Na ložisku Háje v příbramském uranovém rudním poli byly na 6.-7. patře jámy 21 uranových dolů Příbram v karbonátových žilách H 14 F a H 14 F4 zjištěny lokálně bohaté akumulace Ag-Sb stříbro , amalgamy Ag, arsen. Tato mineralizace je vysvětlována ve smyslu Petroše (1982) regenerací Ag, Hg, Sb ze starší polymetalické minerální asociace, lokalizované v hlubších úrovních ložiska
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012