Podrobnosti záznamu

Název
    E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
Další názvy
    E.1. Zonation of endangered areas in regard to applied regeneration procedures for forest ecosystems
Autor
    Hruška, Jakub
    Navrátil, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2005
Zdrojový dokument - monografie
    Dlouhodobá acidifkace a nutriční degradace lesních půd - limitujícíc faktor současného lesnictví
Výraz tezauru
    ecological zonation, forest ecosystems, regeneration, acidification, autrophication
Klíčové slovo
    E.1
    Ekosystémů
    Lesních
    Oblastí
    Ohledem
    Ohrožených
    Postupy
    Praktické
    Rajonizace
    Regenerace
Abstrakt (česky)
   Je provedena rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
Abstrakt (anglicky)
   E.1. Zonation of endangered areas in regard to applied regeneration procedures for forest ecosystems
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014