Podrobnosti záznamu

Název
    ETR en mar-sedimentoj
Údaj o odpovědnosti
    Václav Procházka
Autor
    Procházka, Václav
Jazyk
    esp
Zdrojový dokument - seriál
    Scienca revuo: oficiala organo de Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE)
Svazek/č.
    Roč. 58, č. 1
Strany
    s. 44-61
Rok
    2007
Poznámky
    4 obr., 2 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sci. Rev. (ISAE)
Klasifikační znak
    55(1)
    550.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    anomálie
    Barrandien
    cér
    Český masiv
    devon
    fanerozoikum
    metamorfika
    moldanubikum
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleoprostředí
    proterozoikum
    sedimenty karbonátové
    sedimenty mořské
    silur
    voda mořská
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    Česko
    Svět
Klíčové slovo
    ETR
    Mar-sedimentoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012