Podrobnosti záznamu

Název
    Early Middle Frasnian platform reef strata in the Moravian Karst interpreted as recording the atmospheric dust changes: the key to understanding perturbations in the punctata conodont zone
Autor
    Bábek, O.
    Frána, Jaroslav
    Galle, Arnošt
    Geršl, M.
    Hladíková, J.
    Hladil, Jindřich
    Koptíková, Leona
    Langrová, Anna
    Otava, J.
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
    Sedláček, Václav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 84, č. 1
Strany
    s. 75-106
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: IAA300130702, GA AV ČR
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Interpretace časně středofrasnských vrstev útesových plošin v Moravském krasu ohledně záznamu změn v atmosférickém prachu: klíč k pochopení neobvyklých výkyvů uvnitř konodontové zóny punctata
    Rozsah: 32 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Alamo impact
    Devonian
    mineral dust
    platform reef
    stromatactis
Klíčové slovo
    Atmospheric
    Changes
    Conodont
    Dust
    Early
    Frasnian
    Interpreted
    Karst
    Key
    Middle
    Moravian
    Perturbations
    Platform
    Punctata
    Recording
    Reef
    Strata
    Understanding
    Zone
Abstrakt (česky)
   Časně středofrasnský stratigrafický interval byl vybrán proto, aby bylo možno posoudit vlivy a účinky atmosférického prachu a rozlišit mezi mohutnými klimaticky řízenými nepravidelnostmi a možnými vzdálenými účinky dopadu alamského tělesa. Metodologie aktuálního výzkumu byla založena na posloupnosti a kombinaci následujících kroků: biostratigrafická a faciální nalýza, magnetická susceptibilita (MS), gamaspektrometrie (GRS), neutronová aktivační nalýza (INAA), a nakonec extrakce vzácných a neobvyklých nekarbonátových částic. Nejdůležitejší výsledky jsou: srovnání a podrobnější charakteristika konkávního MS vzoru v tomto období, oddělení typických klimaticky hnaných výkyvů v prostředí od poruch spoštěných katastroficky, definice krizové a ne-krizové duality ve vztazích MS a eustatiky, ohodnocení frasnské (devonské) prachové zátěže a celkového toku tohoto materiálu, a korelace stromataktových sedimentárních podmínek s oslabenou karbonátovou produkcí.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012