Podrobnosti záznamu

Název
    Early Miocene birds of Skyřice, Czech Republic
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Mlíkovský
Další názvy
    Raně miocenní ptáci ze Skyřic, Česká republika
Autor
    Mlíkovský, Jiří
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
Svazek/č.
    Roč. 169, č. 1-4
Strany
    s. 97-100
Rok
    2000
Poznámky
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz., Ř. přírodověd.
Předmětová skupina
    Aves
    miocén-spodní
    popis taxonů
    severočeská pánev
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Skyřice (Most)
Klíčové slovo
    Birds
    Czech
    Early
    Miocene
    Republic
    Skyřice
Abstrakt (anglicky)
   The early Miocene locality Skyřice yielded remains of 3 species from 3 different families of birds, incl. Podicipedidae, Anatidae and Phasianidae. The record of Podiceps is the oldest for the family Podicipedidae in the Old World so far
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012