Podrobnosti záznamu

Název
    Early Miocene flora of the Cypris Shale (western Bohemia)
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Bůžek, František Holý, Zlatko Kvaček
Další názvy
    Raně miocenní flóra cyprisových břidlic (západní Čechy)
Autor
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Holý, František
    Kvaček, Zlatko, 1937-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Svazek/č.
    Vol. 52, no. 1-4
Strany
    p. 1-72
Rok
    1996
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 32 pl., 8 s.bibl. + 32
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Předmětová skupina
    Angiospermophyta
    břidlice bituminózní
    chebská pánev
    cyprisové souvrství
    ekologie
    flóra
    miocén-spodní
    popis taxonů
    sokolovská pánev
    tafonomie
    taxonomie
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Bohemia
    Cypris
    Early
    Flora
    Miocene
    Shale
    Western
Abstrakt (anglicky)
   The Early Miocene flora of the Cheb and Sokolov Basins (W.Bohemia) preserved in the Cypris Shale overlying the lignite seams has been studied on the basis of leaf, fruit and seed megafossils. As a whole 126 taxa have been stated, of them 1 Charophyte, 2 Mycophytes, 1 Bryophyte, 5 Pteridophytes, 11 conifers and 106 Angiosperms. Three new combinations, Ocotea hradekensis (Kvaček et Bůžek) comb. n., Ternstroemia sequoioides (Engelhardt) comb. n. and Cladiocarya chomutovensis (Holý et Bůžek) comb. n. have been proposed. Taphocenoses in the coal clay and erosion filling in the seams roof reflect transition between swamp and riparian forests and marshes. Those in the shale facies include mesophytic forest elements and herbaceous community of facultative halophytes. A regime of drainless, periodically eutrophized and partly salty can be assumed. A higher share of thermophilous elements (incl. Mastixia) attests to subtropical climate with variable precipitations.
   The flora is dated by mammals to the zones MN 4 b and 5, i.e. Ottnangian to Karpathian
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012