Podrobnosti záznamu

Název
    Early Ordovician acritarchs from the locality Mýto near Rokycany (Late Arenig, Czechoslovakia)
Údaj o odpovědnosti
    Milada Vavrdová
Další názvy
    Raně ordovická akritarcha z lokality Mýto u Rokycan [mladší arenig, Československo]
Autor
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Vol. 35, no. 3
Strany
    s. 239-250
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    Acritarcha
    arenig
    Barrandien
    Gondwana
    nálezy
    ordovik
    palynologie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Mýto u Rokycan
Klíčové slovo
    Acritarchs
    Arenig
    Czechoslovakia
    Early
    Late
    Locality
    Mýto
    Near
    Ordovician
    Rokycany
Abstrakt (česky)
   Určeno 48 rodů s 83 druhy schránek mořského fytoplanktonu a coenobiálních organismů nejasného původu. Klabavské souvrství přísluší k cirkumpolárnímu moři
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012