Podrobnosti záznamu

Název
    Early Palaeozoic intracontinental rifting and incipient ocean spreading in the Czech/Polish East Krkonoše/Karkonosze Complex, West Sudetes (NE Bohemian Massif)
Údaj o odpovědnosti
    František Patočka, Witold Smulikowski
Autor
    Patočka, František
    Smulikowski, Witold
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologia sudetica
Svazek/č.
    Vol. 33, no. 1
Strany
    p. 1-15
Rok
    2000
Poznámky
    6 obr., 4 fot., 2 tab., 3 s.bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. sudetica.
Předmětová skupina
    amfibolit
    břidlice modrá
    břidlice zelená
    chemismus hornin
    kambrium
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    litostratigrafie
    metamorfóza
    ordovik
    paleotektonika
    petrogeneze
    protolit
    vzácné zeminy
    zóna riftová
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Horní Maršov (Trutnov)
    Kowary (Polsko-jihozápad)
    Malá Úpa (Trutnov)
    Polsko - jihozápad
Klíčové slovo
    Bohemian
    Complex
    Czech/Polish
    Early
    East
    Incipient
    Intracontinental
    Krkonoše/Karkonosze
    Massif
    NE
    Ocean
    Palaeozoic
    Rifting
    Spreading
    Sudetes
    West
Abstrakt (anglicky)
   Low- to medium-grade metabasite are the most abundant metaigneous rocks in the Early palaeozoic metavolcanic (+- metasedimentary) East Krkonoše (Karkonosze) Complex located at the Czech/Polish border in the central West Sudetes (NE Bohemian Massif). These mafic rocks are interpreted as metamorphosed equivalents of basic magmatites-both volcanics (lavas and pyroclastics) and subvolcanic intrusives. the correlation of lithostratigraphic units defined in the Czech (southern) and polish (central and northern) part of the East Krkonoše Complex is based a comparison of the geochemical characteristics and petrography of the metabasites: (1) The greenschists to greenstones (associated with abundant felsic metavolcanics) of the Czech East Krkonoše Complex, which are finely interfingered with low-grade metasediments, are correlated with the amphibolites forming small- to medium-sized bodies in medium-grade metasediments of the polish East Karkonosze Complex.
   Both the low and medium-grade metabasites are interpreted as comprising a range of metamorphosed tholeiitic, transitional and alkaline WPBs. (2) The largest mafic rock suite, which dominates the Polish part of the East Krkonoše Complex, has a dismembered promotory along the eastern, which dominates the Polish part of the East Krkonoše Complex Czech component. Most of these mafic rocks (blueschists, greenschists, greenstones and amphibolites) correspond to N- and E-MORBs. The above groups of rocks are broadly coeval and geochronologically overlap the Cambrian/Ordovician boundaryLow- to medium-grade metabasite are the most abundant metaigneous rocks in the Early palaeozoic metavolcanic (+- metasedimentary) East Krkonoše (Karkonosze) Complex located at the Czech/Polish border in the central West Sudetes (NE Bohemian Massif). These mafic rocks are interpreted as metamorphosed equivalents of basic magmatites-both volcanics (lavas and pyroclastics) and subvolcanic intrusives.
   the correlation of lithostratigraphic units defined in the Czech (southern) and polish (central and northern) part of the East Krkonoše Complex is based a comparison of the geochemical characteristics and petrography of the metabasites: (1) The greenschists to greenstones (associated with abundant felsic metavolcanics) of the Czech East Krkonoše Complex, which are finely interfingered with low-grade metasediments, are correlated with the amphibolites forming small- to medium-sized bodies in medium-grade metasediments of the polish East Karkonosze Complex. Both the low and medium-grade m
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012