Podrobnosti záznamu

Název
    Early rift stage in the evolution of western part of the Carpathians: geochemical evidence from limburgite and teschenite rock series
Údaj o odpovědnosti
    Wojciech Narebski
Autor
    Narebski, Wojciech
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 5
Strany
    s. 521-528
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    diagramy
    geochemie
    geosynklinála
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    jura
    křída-spodní
    Západní Karpaty
    zóna riftová
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Polsko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Early
    Evidence
    Evolution
    Geochemical
    Limburgite
    Rift
    Rock
    Series
    Stage
    Teschenite
    Western
Abstrakt (česky)
   Uvádí se interpretace geochemických dat série těšínitů a limburgitů oblasti Západních Karpat z hlediska deskové tektoniky. Přestože asociace těchto hornin vznikly v analogických vnitrodeskových podmínkách a z téhož materiálu svrchního pláště, nejsou podle názoru autora rozdíly v jejich geochemických rysech a v trendech diferenciace v souladu s předpokládanou magmatickou příbuzností.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012