Podrobnosti záznamu

Název
    Early stages of the Polish Carpathian Foredeep development
Údaj o odpovědnosti
    Nestor Oszczypko, Anna Lucinska-Anczkiewicz
Další názvy
    2-nd ESSE WECA conference Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians (Variant.)
Autor
    Lucinska-Anczkiewicz, Anna
    Oszczypko, Nestor
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Slovak geological magazine
Svazek/č.
    Vol. 6, no. 2-3
Strany
    p. 136-138
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 14 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Slov. geol. Mag.
Předmětová skupina
    autochton
    karpatská neogenní předhlubeň
    konglomerát
    miocén
    příkrov
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ostrava
    Polsko - jihozápad
    Valašské Meziříčí (Vsetín)
Klíčové slovo
    Carpathian
    Development
    Early
    Foredeep
    Polish
    Stages
Abstrakt (anglicky)
   The flysch olistoplaque from the W part of Polish Carpathian Foredeep could be correlated with Old Styrian overthrust of the Moravo-Silesian Carpathians. This nappe load caused the development of the Karpatian flexural depression which was filled with coarse clastic sediments. This subsidence was followed by the intra-Karpatian uplift and erosion of the Cieszyn-Slavkov Ridge. The new Late Karpatian/Early Badenian subsidence was connected with development of extensional grabens at the front of the Old Styrian thrust, and accompanied by the Early Badenian regional transgression
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 7. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012