Podrobnosti záznamu

Název
    Eastern Margin of the Tuolumne Intrusive Suite (Sierra Nevada Batholith): Magmatic fabrics, Internal structures, Host Rocks Deformation and Emplacement Models in an Continental Island Arc Magma Chamber
Autor
    , Scott R. Paterson
    Žák, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Roč. 2002, č. 7
Rok
    2002
Výraz tezauru
    emplacement
    internal fabrics
    magmatic processes
Klíčové slovo
    Arc
    Batholith
    Chamber
    Continental
    Deformation
    Eastern
    Emplacement
    Fabrics
    Host
    Internal
    Intrusive
    Island
    Magma
    Magmatic
    Margin
    Models
    Nevada
    Rocks
    Sierra
    Structures
    Suite
    Tuolumne
Abstrakt (anglicky)
   Internal fabrics and emplacement mechanisms of a nested diapiric magmatic system
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012