Podrobnosti záznamu

Název
    Eclogites of the Bohemian Part of the Saxothuringicum
Údaj o odpovědnosti
    Helena Klápová
Další názvy
    Eklogity české části saxothuringika
Autor
    Klápová, Helena
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Rozpravy ČSAV. Řada matematických a přírodních věd
Svazek/č.
    Roč. 100, č. 5
Strany
    s. 1-86
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Rozpr. Čs. Akad. Věd, Ř. mat. přír. Věd
Předmětová skupina
    amfiboly
    eklogit
    granáty
    krušnohorské krystalinikum
    metamorfismus
    pyroxeny
    vzácné zeminy
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Dolina
    Domašín
    Horní Halže
    Kovářská
    Křížová hora
    Měděnec
    Meluzína
    Mýtina
    Podmilesy
    Rájov
    Rusová
    Vykmanov-adit
    Vykmanovský hřbet
Klíčové slovo
    Bohemian
    Eclogites
    Saxothuringicum
Abstrakt (česky)
   Eklogity v čs. části krušnohorského krystalinika představují produkt diferencované bazaltové taveniny metamorfované v podmínkách eklogitové facie na minerální asociaci omfacit + granát + rutil + křemen + kyanit + paragonit + fengit + zoisit + amfibol. Protolit eklogitů je převážně tholeiitového charakteru. Značné množství vodnatých minerálů svědčí pro spodně korový metamorfní režim vzniku krušnohorských eklogitů, nikoliv pro plášťovou genezi. V práci je podrobně diskutován chemismus eklogitů a jejich hlavních horninotvorných minerálů.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012