Podrobnosti záznamu

Název
    Ecologically advantageous method of sulphate mine water cleaning
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Vidlář, Ctirad Schejbal, Peter Fečko
Další názvy
    Ekologická metoda desulfatace síranových důlních vod
Autor
    Fečko, Peter, 1960-
    Schejbal, Ctirad, 1936-
    Vidlář, Jiří, 1940-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Vol. 48, no. 2
Strany
    p. 1-7
Rok
    2002
Poznámky
    České resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.05
    622.33
    628.3
Skupina konspektu
    504
    556
    622
Předmětová skupina
    dekontaminace
    hydrochemie
    kontrola hydrogeologická
    kyselá důlní voda
    ložisko sádrovce
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Klíčové slovo
    Advantageous
    Cleaning
    Ecologically
    Method
    Mine
    Sulphate
    Water
Abstrakt (anglicky)
   By the present paper a characteristics of mine water produced by mining of subbituminous and bituminous coal as well as by mining of gypsum from the point of view of hydrogeology and water management is given. Principal possibilities of desulphation of such mine water by physical-chemical procedures and chemical precipitation are discussed. Development of ecologically favorable method of chemical precipitation of sulphates and its verification are described. An orienting proposal of handling of water treatment plant sludge is mentioned
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012