Podrobnosti záznamu

Název
    Efektivní propojení teoretické a praktické složky výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů
Další názvy
    Effective integration of theory and practice in science teachers´training.
Autor
    Matějka, Dobroslav
    Švecová, Milada
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Didaktika biologie a didaktika geologie ? současnost a perspektivy
Výraz tezauru
    integration
    practice
    teacher´s training
    theory
Klíčové slovo
    Efektivní
    Praktické
    Propojení
    Předmětů
    Přípravě
    Přírodovědných
    Složky
    Teoretické
    Učitelů
    Výuky
Abstrakt (česky)
   Studijní plány učitelského studia biologie a geologie zařazují také formy výuky směřující především k praktické aplikaci vědomostí . Jsou jimi především praktická cvičení a exkurze propojující teoretickou a praktickou složku výuky
Abstrakt (anglicky)
   Curricula of the teachers study of biology and geology as well as the other sciences include also laboratory exercises and exkursion ? the teaching forms aiming at practical application of theoretic knowledge and generation of skills.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012