Podrobnosti záznamu

Název
    Effect of Holocene landslide aktivity on the landscape pattern and behaviour in the Czech Republic..
Autor
    Hradecký, J.
    Kirchner, Karel
    Lacina, Jan
    Panek, T.
Konference
    Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů (04.10.2006-07.10.2006 : Stará Lesná, Slovensko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Realizace krajinné ekologie v nových a měnících se podmínkách. Sborník abstraktů ze 14. Mezinárodního sympozia o problematice krajinně ekologických výzkumů
Poznámky
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Moravian Carpathians
    postdisturbantion succession
    slope deformations
Klíčové slovo
    Aktivity
    Behaviour
    Czech
    Effect
    Holocene
    Landscape
    Landslide
    Pattern
    Republic
Abstrakt (česky)
   Svahové deformace v moravských Karpatech, které jsou složeny z flyšových komplexů, reprezentují jeden z nejvýznamnějších disturbančních faktorů různé geneze a intenzity. Sesuvný efekt se odráží ve formování různých biotopů. Sesuvné disturbované pruhy reprezentují specifická území zejména s rozdílnou kvalitou abiotických podmínek a se subsekventní postdisturbanční sukcesí geobiocenóz.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012