Podrobnosti záznamu

Název
    Effect of nano/micro particles of calcium phosphates on the mechanical properties of composites based on polysiloxane matrix reinforced by polyamide
Autor
    Bačáková, Lucie
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Sochor, M.
    Sucharda, Zbyněk
    Suchý, Tomáš
    Šlouf, Miroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Ceramics - Silikáty
Svazek/č.
    Roč. 52, č. 4
Strany
    s. 260-267
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA106/06/1576, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Vliv nano/mikro kalcium fosfátových plniv na mechanické vlastnosti kompozitů na bázi polysiloxanové matrice vyztužené polyamidem
    Rozsah: 8 s.
    výzk. záměr MSM 6840770012
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
Předmětová kategorie
    aramid fibers
    hydroxyapatite
    matrix modifications
Klíčové slovo
    Based
    Calcium
    Composites
    Effect
    Matrix
    Mechanical
    Nano/micro
    Particles
    Phosphates
    Polyamide
    Polysiloxane
    Properties
    Reinforced
Abstrakt (česky)
   Byly navrženy kompozitní materiály na bázi polyamidové tkaniny a polysiloxanové matrice pro aplikace v kostní chirurgii. Do matrice kompozitních vzorků byl pro zvýšení bioaktivity přidán nano/mikro hydroxyapatit a fosforečnan vápenatý v množství 2, 5, 10, 15, 20 a 25 obj%. Byl ověřován vliv aditiv na mechanické vlastnosti a současně byly pomocí obrazové analýzy studovány změny ve vnitřní struktuře kompozitů. Ukazuje se, že nano příměsi mají na mechanické vlastnosti, oproti mikro částicím, příznivější vliv. Jako optimální se z hlediska konečné aplikace ve formě náhrad tvrdých tkání jeví obsah nano aditiv 10-15 obj.%, při jejichž přidání dochází jednak k optimalizaci tuhosti kompozitu, tak ke zvýšení ohybové pevnosti, a to bez změn ve vnitřní struktuře kompozitu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012