Podrobnosti záznamu

Název
    Effect of plastic deformation in laboratory conditions on magnetic anisotropy of sedimentary rocks
Autor
    Hrouda, F.
    Kapička, Aleš
    Petrovský, Eduard
    Poláček, J.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    High Pressure Research
Svazek/č.
    Roč. 26, č. 4
Strany
    s. 549-553
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Vliv plastické deformace v laboratorních podmínkách na magnetickou anizotropii sedimentárních hornin
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    magnetic anisotropy
    phyllosilicates
    plastic deformation
    sedimentary rocks
Klíčové slovo
    Anisotropy
    Conditions
    Deformation
    Effect
    Laboratory
    Magnetic
    Plastic
    Rocks
    Sedimentary
Abstrakt (česky)
   Laboratorní tlakové experimenty byly provedeny na souboru sedimentárních hornin s cílem korelovat parametry magnetické anizotropie se stupněm jejich deformace. Vzorky hornin byly postupně deformovány v triaxiálním lisu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013