Podrobnosti záznamu

Název
    Effects of active tectonics on fluvial system of the Upper Morava Basin development
Autor
    Hrádek, Mojmír
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009 (15.04.2009-17.04.2009 : Kašperské Hory, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Anniversary volume of Geomorphology /8./
Strany
    S. 20-20
Poznámky
    Překlad názvu: Vliv aktivní tektoniky na vývoj fluviálního systému Hornomoravského úvalu
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
     river capture
    backward erosion
    downstream control
    grainage patterns
    mountain rising
Klíčové slovo
    Active
    Basin
    Development
    Effects
    Fluvial
    Morava
    System
    Tectonics
    Upper
Abstrakt (anglicky)
   Uplifts linked with inherited movements acting on older structural basements of the Middle Sudetes triggered a deformations of surface at eastern margin of the Bohemian Cretaceous Basin. It was namely thrust-faults that in time between Paleogéne-Neogene give rise to system of synclinal and anticlinal. Deformations has cause regional changes in drainage. Tilted surface of the synclinal eastern flanks initiated trellis drainage pattern origin with west flowing drainage. Subsequent neotectonic movements between Pliocéne and Pleistocéne, which led to origin of Mohelnická brázda Furrow, through-flown by Morava River, has resulted in reversion of original drainage.
Abstrakt (ostatní)
   K první, geomorfologicky doložené fázi zdvihu Středních Sudet, která způsobila deformaci sv. okraje České křídové tabule, došlo v období paleogén -neogén. Na východních křídlech synklinál se vytvořila mřížovitá říční síť toků odvodňování k západu. Po vzniku příkopů Hornomoravského úvalu a Mohelnické brázdy bylo odvodňování vlivem zpětné eroze obráceno k východu do povodí Moravy.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012