Podrobnosti záznamu

Název
    Effects of throughfall and literfall manipulation on concentrations of methylmercury and mercury in forest-floor percolates
Autor
    Hojdová, Maria
    Huang, J-H.
    Kalbitz, K.
    Matzner, E.
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Journal of Plant Nutrition and Soil Science
Svazek/č.
    Roč. 170, č. 3
Strany
    s. 373-377
Rok
    2007
Poznámky
    Projekt: KJB300130615, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Vliv změny podkorunových srážek a opadu na koncentrace methylrtuti a rtuti v půdních roztocích
    Rozsah: 5 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    methylmercury
    throughfall
    total mercury
Klíčové slovo
    Concentrations
    Effects
    Forest-floor
    Literfall
    Manipulation
    Mercury
    Methylmercury
    Percolates
    Throughfall
Abstrakt (česky)
   V práci byly studovány faktory kontrolující změny chování MeHg a Hgtotal v organických horizontech lesních půd. Za tímto účelem bylo manipulováno s množstvím podkorunových srážek a opadu. Množství srážek ani opadu neovlivnilo koncentrace MeHg v půdních roztocích. Koncentrace Hgtotal se zvýšily při přidání opadu. Zároveň byla zjištěna korelace mezi Hgtotal a DOC v půdních roztocích. Vztah mezi DOC a MeHg nebyl pozorován. Rozdílná vazba Hgtotal a MeHg na DOC může být jedna z příčin různé mobility sloučenin Hg v lesních půdách.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012