Podrobnosti záznamu

Název
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Pištora
Další názvy
    Ecological and hydrogeological research in the vicinity of Kašperské Hory
Autor
    Pištora, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Strany
    s. 47-51
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    hydrogeologie
    kovy těžké
    model hydrodynamický
    ochrana přírody
    rudy Au
    voda kontaminovaná
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kašperské Hory (Klatovy)
Klíčové slovo
    Chráněné
    Ekogeologický
    Hor
    Hydrogeologický
    Kašperských
    Krajinné
    Oblasti
    Okolí
    Šumava
    Výzkum
Abstrakt (anglicky)
   The object of this research project, solved in 1995 and 1996, is to concentrate and evaluate new getting parameters about the present state of the environment in general and of the geological backround and its bearing on the regime of ground waters in the vicinity of Kašperské Hory in particular. The results of the project in the region, which is apart of the Šumava National trust adjoining the Šumava National park will make possible an objective evaluation of eventual future negative intrusions of anthropogenic activities and their consequences.
   On the basis of collection, classification and interpretation of archival documents, chemical analyses of surface and ground waters, of field geological, hydrogeological, hydrological and hydrochemical investigations, statistical processing of chemical data of underground water and mass balance with mathematical modelling of hydraulic conditions in ground water bearing systems, the knowledge was gain of the contemporary state of the geoecosystem in general. The research prove the present high quality of investigating components of geological system, warn and appreciate the quantity of possible subsequent of Au-W mining. The research project contain the project of systematic monitoring of geoecosystemx
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012