Podrobnosti záznamu

Název
    Ekologické formy zemědělství v Krkonoších: krajina, ekoturismus, udržitelnost
Autor
    Klapka, Pavel
    Klapková, E.
    Martinát, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Opera Corcontica
Svazek/č.
    Roč. 42, č. 42
Strany
    s. 127-137
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Environmental-friendly farming in the Giant Mountains: landscape, ecotourism, sustainability
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    ecotourism
    environmental-friendly farming
    regional development
    sustainability
Klíčové slovo
    Ekologické
    Ekoturismus
    Formy
    Krajina
    Krkonoších
    Udržitelnost
    Zemědělství
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá ekologickými formami zemědělského hospodaření a navazujícími aktivitami v cestovním ruchu ve vztahu ke krajině a její ochraně. Na základě dotazníkového šetření byly tyto aktivity lokalizovány a analyzován jejich potenciál v oblasti udržitelného cestovního ruchu v Krkonoších.
Abstrakt (anglicky)
   Our contribution is focused on ecological forms of agriculture and related tourism activities. Their relation to landscape conservation has been pursued as well. On the basis of questionnaire survey these activities have been localized and their potential in the sustainable tourism of the Giant Mts. (Krkonoše in Czech) has been analysed.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012