Podrobnosti záznamu

Název
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Habětín
Autor
    Habětín, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Přírodní vědy ve škole
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 8
Strany
    s. 252-255
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Přír. Vědy Šk.
Předmětová skupina
    ekologie
    krajina
    ochrana přírody
    průvodní jevy
    změny přírodního prostředí těžbou
    životní prostředí
Klíčové slovo
    Ekologické
    Hodnocení
    Krajinu
    Nerostných
    Povrchové
    Sekundárních
    Surovin
    Těžby
    Vlivů
Abstrakt (česky)
   Opuštěné povrchové těžebny nerostných surovin představují specifický krajinný prvek, ve kterém se již neuplatňují negativní vlivy jako u těžeben v provozu. Opuštěná těžebna může tvořit stabilizující součást krajiny, refugium chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů i celých ekosystémů. V článku je uveden návrh hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby z hlediska vývoje horninového prostředí, reliéfu, půd, hydrologie a vegetace.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012