Podrobnosti záznamu

Název
    Ekologické problémy chemických úpraven uranové rudy
Údaj o odpovědnosti
    Eduard Hanslík, Jaroslav Růžička
Další názvy
    Ecological problems of chemical treatment stations of uranium ore
Autor
    Hanslík, Eduard
    Růžička, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 7
Strany
    s. 240-243
Rok
    1991
Poznámky
    6 tab.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    ekologie
    normy
    ochrana podzemní vody
    odpad tekutý
    radioaktivní suroviny
    suroviny radioaktivní
    úprava chemická
    úprava surovin
    úpravnictví
Geografické jméno
    ČSFR
    USA
Klíčové slovo
    Chemických
    Ekologické
    Problémy
    Rudy
    úpraven
    Uranové
Abstrakt (česky)
   Hlavním rizikem poškození okolí deponií jsou vlivy průsaků na vodní zdroje, které závisí na nepropustnosti podloží a na jeho hydrogeochemických charakteristikách. Podstatný vliv na okolní prostředí má rozptyl radioaktivních látek, zejména emise radonu 222 včetně rozpadových produktů. Závažnost rozptylu je ve vlivu na živé organismy. Rekultivační a asanační práce vyžadují konkrétní zhodnocení rizik, v této oblasti nejsou zatím stanovena kritéria rozsahu prací. Orientačně jimi mohou být normativy platné v USA uvedené v článku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012