Podrobnosti záznamu

Název
    Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny
Autor
    Halas, Petr
    Lacina, Jan
Konference
    12. česko - slovenský seminář (15.11.2007-16.11.2007 : Znojmo, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky
Strany
    S. 55-60
Poznámky
    Překlad názvu: Ecotons as a dynamic part of floodplain landscape
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    ecotones
    floodplain landscape
    fluvial processes
    succession
Klíčové slovo
    Dynamická
    Ekotony
    Jako
    Krajiny
    Nivní
    Součást
Abstrakt (česky)
   Přirozenými fluviálními procesy v nivě narůstá pestrost mozaiky různých biocenóz a ekotonů. Dynamický vývoj vegetačního pokryvu byl studován v letech 1997 - 2007 v nivě Bečvy. Různorodá mozaika biocenóz a ekotonů nivy Bečvy je mnohem pestřejší než regulovaná a povodněmi nenarušovaná říční krajina říčky Trkmanky.
Abstrakt (anglicky)
   Varied mosaic of diverse biocoenoses and ecotons rises by natural fluvial processes in alluvium. Dynamic development of vegetation cover was studied in years 1997 - 2007 in flood river bed of Bečva river. Variable mosaic of biocoenoses and ecotons of Bečva river floodplain is considerably varier than regulated and flood undisturbed riverine landscape of Trkmanka river.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012