Podrobnosti záznamu

Název
    Electric conductivity and thermal properties of tourmalines from the dravite-schorl series
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Povondra, Marcela Laštovičková
Další názvy
    Elektrická vodivost a termické vlastnosti turmalínů řady dravit-skorylové
Autor
    Laštovičková, Marcela
    Povondra, Pavel, 1924-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    No. 4
Strany
    s. 447-458
Rok
    1989
Poznámky
    2 tab., 6 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    borosilikáty
    chemické vlastnosti
    cyklosilikáty
    experimentální mineralogie
    řada dravit-skorylová
    turmalín
    vodivost elektrická
    vodivost tepelná
Klíčové slovo
    Conductivity
    Dravite-schorl
    Electric
    Properties
    Series
    Thermal
    Tourmalines
Abstrakt (česky)
   Byla měřena elektrická vodivost série turmalínů řady dravit-skorylové, vybraných tak, aby byl obor kolísání poměru Fe/Mg co nejširší. Měření střídavým proudem se provádělo v rozmezí teplot 30 - 1 000 stupňů C v proudu argonu nebo vzduchu. V proudu argonu dochází za vysokých teplot ke vzniku spinelů s dvojmocným železem (magnetitu), jehož elektrická vodivost je vysoká. V proudu vzduchu dochází za vyšších teplot k oxidaci, při které vzniká turmalín s převahou trojmocného železa v šestičetné koordinaci (buergerit) a po překročení teploty parciálního tavení krystaluje jako hlavní pevná fáze hematit, jehož vodivost je nižší než u magnetitu. Statistická analýza výsledků ukázala, že při T = 600 stupňů a 800 stupňů C ovlivňují vodivost alkalické složky, zatímco při 1 000 stupňů C je to obsah původního dvojmocného železa, který určuje množství vznikajícího magnetitu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012