Podrobnosti záznamu

Název
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
Údaj o odpovědnosti
    František Buzek, Vlastimil Holub
Další názvy
    Carbon isotopic composition of methane emissions in the Czech Republic
Autor
    Bůzek, František
    Holub, Vlastimil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 111-112
Rok
    2000
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie environmentální
    hornoslezská pánev
    izotopy C
    izotopy radioaktivní
    kladensko-rakovnická pánev
    kvartér Českého masivu
    metan
    rašelina
    rizika geologická
    severočeská pánev
    uhlí bituminózní
    uhlí hnědé
    zemní plyn
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    USA-středozápad
Klíčové slovo
    České
    Do
    Emise
    Izotopové
    Metanu
    Ovzduší
    Republice
    Složení
    Uhelného
    Uhlíku
Abstrakt (anglicky)
   Coal-bed methane forms more than half of anthropogenic methane emissions in the Czech Republic. To specify important sources of the methane emissions we have measured carbon isotopic composition of their sources. The study includes pipeline gas, emissions from bituminous and brown coals and from some peat bogs. The d 13C values of methane vary from -20%. (Permocarboniferous in Central Bohemia) to -75%. (biogenic gas in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin). Methane from this area originates from two sources: a thermogenic gas with the Ű13C values to -40%. and a biogenic gas with the Ű13C values in the range of -55 to -75%
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012