Podrobnosti záznamu

Název
    Emplacement Mechanisms of the Thrust Sheets in the Barrandian (Bohemian Massif)
Autor
    Janečka, Jiří
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geolines
Svazek/č.
    Roč. 20
Strany
    2
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Barrandian
    nappes
    tectonics
Klíčové slovo
    Barrandian
    Bohemian
    Emplacement
    Massif
    Mechanisms
    Sheets
    Thrust
Abstrakt (anglicky)
   Nappes in the considerred unit were moved after givetian before famenian, e.g. during frasnian (Upper Devonian). Tectonic movement was in orieantation top-to-the SSE.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012