Podrobnosti záznamu

Název
    Energetické suroviny Polska
Údaj o odpovědnosti
    Jarosław Badera, Jakub Jirásek, Sławomir Kędzior, Zbigniew Mirkowski
Autor
    Badera, Jarosław
    Jirásek, Jakub, 1978-
    Kędzior, Sławomir
    Mirkowski, Zbigniew
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 9
Strany
    s. 36-41
Rok
    2007
Poznámky
    2 obr., 2 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    553
    622
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    báňská historie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hornoslezská pánev
    karpatská neogenní předhlubeň
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    ložiska nerostných surovin
    metan
    prospekce
    ropa
    rudy U
    těžba
    uhlí bituminózní
    uhlí hnědé
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
    zdroje energetické
    zemní plyn
Geografické jméno
    Polsko
Klíčové slovo
    Energetické
    Polska
    Suroviny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 6. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012