Podrobnosti záznamu

Název
    Engineering geology review of the situation of the Sokolov brown coal basin for the land, nature and infrastructure restoration
Další názvy
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury