Podrobnosti záznamu

Název
    Environmentální záznam v jeskynních sedimentech
Autor
    Kadlec, Jaroslav
    Šlechta, Stanislav
Konference
    Kvartér (14. : 27.11.2008-27.11.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    14. kvartér 2008 : Brno, 27. 11. 2008
Strany
    S. 23-24
Poznámky
    Překlad názvu: Environmental record in cave sediments
    Příloha : CD-ROM
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    cave sediments
    magnetic susceptibility
    Moravian Karst
Klíčové slovo
    Environmentální
    Jeskynních
    Sedimentech
    Záznam
Abstrakt (česky)
   Cílem výzkumu je nalézt měřitelný a datovatelný proxy záznam klimatických změn na povrchu, které jsou zaznamenané v měkkých jeskynních sedimentech. Využitelné pro tento výzkum jsou jílovitoprachovité laminované polohy usazené v dobách zaplavování jeskynních prostor vodou. V místech s vhodnými sedimentačními podmínkami voda ukládala jemný kal spláchnutý z povrchu, jehož magneto-mineralogické vlastnosti odráží podmínky jako jsou např. humidita, pedogeneze, požáry a v posledních dobách i lidská činnost na povrchu krasu. Tento sediment je pak v jeskynních prostorách bez další diageneze zachován. Proto je tento materiál vhodný k měření magnetických vlastností. Nejlépe zpracovanou lokalitou je Holštejnská jeskyně, kde bylo odebráno přes 200 vzorků do speciálních nemagnetických plastových pouzder o objemu 6 ccm. Nejstaršími fluviálními sedimenty, uloženými v Holštejnské jeskyni, jsou silně zvětralé písčité štěrky které se uložily před 0,8-1,l milionem let.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012