Podrobnosti záznamu

Název
    Environmentální změny v Plešném jezeře v průběhu posledních více jak 14 000 let
Údaj o odpovědnosti
    Josef Veselý, Miroslava Pražáková & Vladimír Majer
Další názvy
    Environmental changes inferred from sediment of the Plešné Lake during last about 14,000 years
Autor
    Majer, Vladimír
    Pražáková, Miroslava
    Veselý, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
Strany
    S. 97-98
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    acidifikace
    datování C14
    historie
    holocén
    izotopy O
    jezero ledovcové
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    lidské aktivity
    paleoklimatologie
    pH
    plankton
    pleistocén-svrchní
    rychlost sedimentace
    sedimenty jezerní
    znečištění
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Šumava-Plešné jezero
Klíčové slovo
    14
    000
    Environmentální
    Jak
    Jezeře
    Let
    Plešném
    Posledních
    Průběhu
    Změny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012