Podrobnosti záznamu

Název
    Environment and Late Paleolithic/Mesolithic settlement of the karstic areas
Další názvy
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu