Podrobnosti záznamu

Název
    Eocenní koráli rodu Balanophyllia z lokality Skačany, borovské souvrství (podtatranská skupina)
Údaj o odpovědnosti
    Oľga Botková
Další názvy
    Eocene corals of the genus Balanophyllia from the locality Skačany, Borová Formation (Sub-Tatras Group)
Autor
    Botková, Oľga
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 114-117
Rok
    2003
Poznámky
    3 obr., 3 bibl., 6 fot. příl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    Coelenterata
    eocén
    geologie regionální
    paleoekologie
    paleogén
    Scleractinia
    taxonomie
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Skačany (Slovensko)
    Slovensko
Klíčové slovo
    Balanophyllia
    Borovské
    Eocenní
    Koráli
    Lokality
    Podtatranská
    Rodu
    Skačany
    Skupina
    Souvrství
Abstrakt (anglicky)
   My interpretation regarding the deeper sea depositional environment (lower sublittoral zone) is based on such facts as the presence of exclusively solitary corals, concomitant association of organisms and the lithological characteristic of the Borová Formation sedimentary column (calcareous claystones) at the locality of Skačany. It is not to be excluded however, that the corals lived perhaps even in the neritic zone with a temperature ol 5-10 °C and possible salinity fluctuation. The investigation of mentioned corals was complicated the considerably progressed recrystallization process of these. Acurate systematic classification is hardly possible but most of their features correspond with the genus Balanophyllia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012