Podrobnosti záznamu

Název
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk (23-33 Veselí nad Lužnicí)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Pokorný, Eliška Růžičková
Další názvy
    Aeolian component in sediments of Švarcenberk Lake
Autor
    Pokorný, Petr
    Růžičková, Eliška
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 67-69
Rok
    2000
Poznámky
    3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    granulometrie
    klastické částice
    kvartér
    kvartér extraglaciálních oblastí Českého masivu
    sedimentace eolická
    sedimenty jezerní
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Třeboňská pánev-Švarcenberk
Klíčové slovo
    23-33
    Eolická
    Jezera
    Lužnicí
    Složka
    Švarcenberk
    Uloženinách
    Veselí
Abstrakt (anglicky)
   Organic sediments of the Švarcenberk Lake were studied to find out if aeolian material was present within the terrigenous clastic admixture. Samples from the basal layer with the highest inorganic content were studied only in detail as this content decreased rapidly in overlying layers. The obtained results confirmed - having been correlated with samples from typical aeolian sand from the sand dune Pískový vrch near Vlkov - the presence of aeolian sand in basal parts of the lake sediments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012