Podrobnosti záznamu

Název
    Eolická složka v uloženinách jezera Švarcenberk
Autor
    Pokorný, Petr
    Růžičková, Eliška
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 67-69
Rok
    2000
Poznámky
    Projekt: GA206/00/D073, GA ČR
    Překlad názvu: Aeolian component in sediments of Švarcenberk Lake
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z6005908
Předmětová kategorie
    Aeolian sediments
    Clastic lacustrine Sediments
    Quarternary
Klíčové slovo
    Eolická
    Jezera
    Složka
    Švarcenberk
    Uloženinách
Abstrakt (česky)
   Jezerní sedimenty patří na území ČR mezi vzácně se vyskytující typ kvartérních uloženin. Charakter dvou klastů [z lokality Švarcenberk a Pískového vrchu u Vlkova] je téměř shodný. Ze získaných orientačních výsledků můžeme konstatovat, že ve vzorku výplně jezera Švarcenberk byla identifikována eolická složka.
Abstrakt (anglicky)
   Oraganic sediments of the Švarcenberk Lake were studied to find out if aeolian material was present within the terrigenous clastic admixture. The obtained results confirmed - having been correlated with samples from typical aeolian sands from the sand dune Pískovcový vrch near Vlkov - the presence of aeolian sand in basal parts of the lake sediments.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012